Ienākumu deklarācijā - Kas ir peļņas un zaudējumu aprēķinā. Klients